Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Tematické oblasti

citoslovcia (vlastné) (19)
častice - aspektové (11)
častice - hodnotiace (51)
častice - kategoriálne (12)
častice - nepriame pomenovania (152)
častice - podmienkové (34)
častice - spájajúce (5)
častice - vytyčovacie (129)
častice - záporné (39)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (7)
číslovky - ikonické - ročné čísla (28)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (13)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (9)
číslovky - neurčité (37)
číslovky - radové - časti (10)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (15)
číslovky - radové - umiestnenia (18)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz čísel (13)
číslovky - základné špecifické - hodiny (16)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelovosť (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (76)
jednoposunkové frázy (71)
klasifikátory - celý predmet (87)
klasifikátory - časť tela (51)
klasifikátory - dotyk (18)
klasifikátory - držanie (25)
opytovacie výrazy (102)
podstatné mená - abstraktné pojmy (180)
podstatné mená - aktivity (38)
podstatné mená - astronómia (20)
podstatné mená - cestovanie (30)
podstatné mená - čas (234)
podstatné mená - časti sveta (24)
podstatné mená - dediny Slovenska (14)
podstatné mená - dejiny (18)
podstatné mená - doklady (22)
podstatné mená - domáce potreby (28)
podstatné mená - domov a bývanie (121)
podstatné mená - doprava (78)
podstatné mená - drogéria (28)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (65)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (49)
podstatné mená - galantéria (24)
podstatné mená - hospodárstvo (27)
podstatné mená - hračky (59)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (17)
podstatné mená - informatika (52)
podstatné mená - inštitúcie a služby (118)
podstatné mená - jednotky (17)
podstatné mená - komunikácia (76)
podstatné mená - kultúra (116)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (44)
podstatné mená - kvety (11)
podstatné mená - ľudia (153)
podstatné mená - masmédia (71)
podstatné mená - matematika (19)
podstatné mená - matérie (29)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (204)
podstatné mená - mestá Slovenska (193)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (25)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (41)
podstatné mená - nápoje (39)
podstatné mená - nerasty (16)
podstatné mená - občianske združenie (20)
podstatné mená - obdobie (11)
podstatné mená - oblečenie a obuv (126)
podstatné mená - obscénne výrazy (20)
podstatné mená - odvodené slová (16)
podstatné mená - oslava (36)
podstatné mená - ovocie a zelenina (70)
podstatné mená - počasie (75)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (24)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (182)
podstatné mená - práca (71)
podstatné mená - pracovné náradia (14)
podstatné mená - právna oblasť (48)
podstatné mená - priestory (36)
podstatné mená - príroda (106)
podstatné mená - profesie (160)
podstatné mená - psychológia (29)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (108)
podstatné mená - rozprávky (34)
podstatné mená - sexuálna oblasť (5)
podstatné mená - slovenský jazyk (22)
podstatné mená - sociálna oblasť (27)
podstatné mená - spoločnosť (8)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (142)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (33)
podstatné mená - šport (66)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (79)
podstatné mená - štáty Európy (89)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (155)
podstatné mená - tvary a telesá (17)
podstatné mená - územia (50)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (18)
podstatné mená - veda (42)
podstatné mená - výskum (17)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (18)
podstatné mená - zbrane (7)
podstatné mená - zdravie a choroba (311)
podstatné mená - zemepis (2)
podstatné mená - znaky (16)
podstatné mená - žánre (20)
podstatné mená - živočíchy (196)
podstatné mená - životopis (30)
pomocné artikulačné znaky (4)
prídavné mená (akostné) (568)
príslovky - deiktické (238)
príslovky - hodnotiace (40)
prstová abeceda (61)
sémantické parafrázy - príklady použitia (42)
slovesá - jednoduché (1399)
slovesá - jednoduché - aspekt (13)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (33)
slovesá - priestorové (67)
slovesá - zhodové - recipročné (74)
slovesá - zhodové - subjektové (215)
slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (130)
špecifikátory - popisujúce (118)
špecifikátory - statické (20)
zámená - kvantitatívne (21)
zámená - neurčité (4)
zámená - osobné (53)
zámená - ukazovacie (1)


Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok