Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok

Tematické oblasti

bežné slovné spojenie - príklady použitia (13)
častice - citoslovcové (7)
častice - kategoriálne (11)
častice - nepriame pomenovania (151)
častice - podmienkové (34)
častice - pozdrav (2)
častice - uisťovacie (48)
častice - vytyčovacie (130)
častice - záporné (41)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (7)
číslovky - ikonické - ročné čísla (28)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (13)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (9)
číslovky - neurčité (36)
číslovky - radové - časti (10)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (15)
číslovky - radové - umiestnenia (18)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz čísel (14)
číslovky - základné špecifické - hodiny (16)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelovosť (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (75)
jednoposunkové frázy (68)
klasifikátory - celý predmet (49)
klasifikátory - časť tela (39)
klasifikátory - dotyk (12)
klasifikátory - držanie (20)
modifikátory - akostné (518)
modifikátory - aspektuálne (12)
modifikátory - časové (187)
modifikátory - miera (10)
modifikátory - priestorové (50)
modifikátory - spájajúce (5)
opytovacie výrazy (104)
podstatné mená - abstraktné pojmy (163)
podstatné mená - aktivity (30)
podstatné mená - astronómia (20)
podstatné mená - cestovanie (30)
podstatné mená - čas (234)
podstatné mená - časti sveta (23)
podstatné mená - dediny Slovenska (14)
podstatné mená - dejiny (18)
podstatné mená - doklady (20)
podstatné mená - domáce potreby (28)
podstatné mená - domov a bývanie (123)
podstatné mená - doprava (66)
podstatné mená - drogéria (29)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (57)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (35)
podstatné mená - galantéria (21)
podstatné mená - hospodárstvo (24)
podstatné mená - hračky (59)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (17)
podstatné mená - informatika (51)
podstatné mená - inštitúcie a služby (117)
podstatné mená - jednotky (17)
podstatné mená - komunikácia (64)
podstatné mená - kultúra (116)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (45)
podstatné mená - kvety (11)
podstatné mená - ľudia (150)
podstatné mená - masmédia (67)
podstatné mená - matematika (20)
podstatné mená - matérie (31)
podstatné mená - mestá Afriky (36)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (207)
podstatné mená - mestá Slovenska (192)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (25)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (35)
podstatné mená - nápoje (37)
podstatné mená - nerasty (17)
podstatné mená - občianske združenie (17)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (125)
podstatné mená - obscénne výrazy (20)
podstatné mená - odvodené slová (16)
podstatné mená - oslava (36)
podstatné mená - ovocie a zelenina (64)
podstatné mená - počasie (82)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (24)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (200)
podstatné mená - práca (68)
podstatné mená - pracovné náradia (10)
podstatné mená - právna oblasť (42)
podstatné mená - priestory (41)
podstatné mená - príroda (105)
podstatné mená - prístroje (6)
podstatné mená - profesie (155)
podstatné mená - psychológia (26)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (116)
podstatné mená - rozprávky (33)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (19)
podstatné mená - sociálna oblasť (28)
podstatné mená - spoločnosť (7)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (140)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (33)
podstatné mená - šport (69)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (75)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (80)
podstatné mená - štáty Európy (92)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (166)
podstatné mená - tvary a telesá (17)
podstatné mená - územia (50)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (17)
podstatné mená - veda (42)
podstatné mená - výskum (17)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (14)
podstatné mená - zbrane (6)
podstatné mená - zdravie a choroba (326)
podstatné mená - zemepis (2)
podstatné mená - znaky (15)
podstatné mená - žánre (21)
podstatné mená - živočíchy (193)
podstatné mená - životopis (31)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (1186)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (27)
slovesá - jednoduché a zhodové - aspekt (11)
slovesá - priestorové (163)
slovesá - zhodové - lokatívne (222)
slovesá - zhodové - objektové (18)
slovesá - zhodové - recipročné (105)
slovesá - zhodové - subjektové (121)
špecifikátory - popisujúce (76)
špecifikátory - statické (15)
zámená - neurčité (8)
zámená - objektové (1)
zámená - osobné (50)
zámená - privlastňovacie (3)
zámená - zdôrazňovacie (9)


Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok