Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok

Tematické oblasti

častice - citoslovcové (3)
častice - kategoriálne (17)
častice - nepriame pomenovania (151)
častice - podmienkové (119)
častice - pozdrav (2)
častice - uisťovacie (89)
častice - vytyčovacie (180)
častice - záporné (50)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (6)
číslovky - ikonické - ročné čísla (27)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (13)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (10)
číslovky - neurčité (24)
číslovky - radové - časti (5)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (15)
číslovky - radové - umiestnenia (18)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz čísel (14)
číslovky - základné špecifické - hodiny (65)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelovosť (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (104)
jednoposunkové frázy (53)
klasifikátory - celé objekty (9)
klasifikátory - časti tela (2)
klasifikátory - držanie (2)
modifikátory - akostné (454)
modifikátory - aspektuálne (12)
modifikátory - časové (205)
modifikátory - miera (10)
modifikátory - priestorové (61)
modifikátory - spájajúce (6)
opytovacie výrazy (102)
podstatné mená - abstraktné pojmy (123)
podstatné mená - aktivity (15)
podstatné mená - astronómia (19)
podstatné mená - cestovanie (27)
podstatné mená - čas (264)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (13)
podstatné mená - dejiny (16)
podstatné mená - doklady (18)
podstatné mená - domáce potreby (27)
podstatné mená - domov a bývanie (125)
podstatné mená - doprava (52)
podstatné mená - drogéria (25)
podstatné mená - elektronika (44)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (25)
podstatné mená - galantéria (18)
podstatné mená - hospodárstvo (17)
podstatné mená - hračky (52)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (10)
podstatné mená - informatika (15)
podstatné mená - inštitúcie a služby (98)
podstatné mená - jednotky (7)
podstatné mená - komunikácia (55)
podstatné mená - kultúra (94)
podstatné mená - kultúra obce (25)
podstatné mená - kvety (9)
podstatné mená - ľudia (144)
podstatné mená - masmédia (57)
podstatné mená - matematika (18)
podstatné mená - matérie (24)
podstatné mená - mestá Afriky (36)
podstatné mená - mestá Ameriky (63)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (81)
podstatné mená - mestá Európy (209)
podstatné mená - mestá Slovenska (186)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (20)
podstatné mená - nábytok (21)
podstatné mená - nakupovanie (29)
podstatné mená - nápoje (33)
podstatné mená - nerasty (16)
podstatné mená - občianske združenie (16)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (104)
podstatné mená - obscénne výrazy (15)
podstatné mená - odvodené slová (24)
podstatné mená - oslava (28)
podstatné mená - ovocie a zelenina (65)
podstatné mená - počasie (83)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (13)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (8)
podstatné mená - potraviny a jedlo (186)
podstatné mená - práca (56)
podstatné mená - pracovné náradia (9)
podstatné mená - právna oblasť (21)
podstatné mená - priestory (37)
podstatné mená - príroda (92)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (112)
podstatné mená - psychológia (16)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (117)
podstatné mená - rozprávky (25)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (5)
podstatné mená - sociálna oblasť (25)
podstatné mená - spoločnosť (5)
podstatné mená - sviatky (10)
podstatné mená - škola (126)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (28)
podstatné mená - šport (52)
podstatné mená - športové potreby (11)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (78)
podstatné mená - štáty Európy (93)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (142)
podstatné mená - tvary a telesá (16)
podstatné mená - územia (48)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (10)
podstatné mená - veda (31)
podstatné mená - výskum (16)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (7)
podstatné mená - zdravie a choroba (221)
podstatné mená - znamienka (11)
podstatné mená - žánre (20)
podstatné mená - živočíchy (137)
podstatné mená - životopis (28)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (1008)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (60)
slovesá - klasifikátorové (4)
slovesá - priestorové (160)
slovesá - zhodové - lokatívne (207)
slovesá - zhodové - objektové (24)
slovesá - zhodové - recipročné (97)
slovesá - zhodové - subjektové (172)
špecifikátory - popisujúce (5)
špecifikátory - statické (13)
špecifikátory - ustálené (44)
zámená - neurčité (8)
zámená - objektové (1)
zámená - osobné (46)
zámená - privlastňovacie (3)
zámená - zdôrazňovacie (9)


Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok