Slovesá - zhodové - subjektové/objektové (tematická oblasť)
Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok