Kontakt


Na tomto slovníku neustále pracujeme a robíme ho pre Vás s radosťou.

Ak ste v slovníku nenašli heslové slovo a k nemu posunkový ekvivalent, ale chceli by ste ho vedieť, prípadne osvojiť si ho, kontaktujte nás, prosím, e-mailom. Radi tento slovník rozšírime o nové heslové slová.

Ak máte otázky k slovníku, jeho funkčnosti alebo by ste mali technické problémy, neváhajte nás, prosím, taktiež kontaktovať e-mailom.

Pokiaľ na heslové slovo poznáte iný posunok, ktorý sa v tomto slovníku nenachádza, kontaktujte nás, prosím, e-mailom a následne si dohodneme spôsob, ako k nám doručíte videozáznam tohto posunku. Prosím, pošlite nám výpoveď s príslušným posunkom v slovenskom posunkovom jazyku výlučne prostredníctvom videozáznamu. Výpoveď nám môže pomôcť lepšie pochopiť gramatický a sémantický význam daného posunku.

Kontaktná osoba

Meno: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský
Email: snepeda@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Posunky.skCopyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok