Slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (tematická oblasť)
Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok