bozk, bozkať, pobozkať


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[našpúlené pery]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na objekt 1. osoby (mňa).

Význam: vzťahuje sa na pobozkanie sa na pery.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s ohnutými prstami a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú a späť
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok