bozk, bozkať, pobozkať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[našpúlené pery]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na objekt 2. osoby (teba).
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s ohnutými prstami a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok