aká cena, koľko to stojí


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[koľko]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na hodnotu tovaru vyjadrenú v peniazoch.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok