Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
aká cena, koľko to stojí
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[koľko stojí]
Orálny komponent
[LOLOLO]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na hodnotu tovaru vyjadrenú v peniazoch.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

koľko
stáť

Synonymá

aká cena, koľko to stojí
aká cena, koľko to stojí
aká cena, koľko to stojí
aká cena, koľko to stojí
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok