Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
stupeň

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[stupeň]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: úroveň: učiť na prvom, druhom stupni základnej školy.
Pozícia ruky/rúk
roztiahnutá pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka

Synonymá

stupeň
stupeň
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok