srdce


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[srdce]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: čo (tvarom) pripomína srdce.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
zalomený pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok