pravek


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[pravek]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: predhistorické obdobie: slovanský pravek, pravek ľudstva.

Prenesený význam: pripomínať niečo, ako v období praveku.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
mierne zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok