Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
myš

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[myš]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: malý hlodavec robiaci škodu najmä v domoch a na poliach.
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom

Synonymum

myš
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok