Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
bohatý
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bohatý]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: majúci veľký majetok, zámožný, majetný: bohatý kupec.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Fonetický variant

bohatý

Antonymá

biedny, biedne, núdzny
chudobný
chudobný
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok