Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
biedny, biedne, núdzny
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - striedavý pohyb
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: nemajúci majetok, trpiaci nedostatkom.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Antonymá

bohatý
bohatý
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok