Babylon


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[babylon]
Kategória
Tematická oblas»
Pozícia ruky/rúk
líce, líca
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
 
priamočiary pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú a spä»
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s čas»ou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok