Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
abeceda
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
daktylný posunok
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[abc]/[abeceda]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
cudzí tvar pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

abeceda
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok