zobudiť sa


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[zobudiť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
oko, oči, obočie, obočia
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok