zbraň


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[zbraň]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
otvorená päsť pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok