Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
zábava
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[zábava]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: podujatie (s tancom) usporiadané na zabavenie: dedinská, verejná zábava.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok