Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
výtvarná výchova

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[výtvarná]/[výtvarná výchova]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na predlaktí
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

výtvarná výchova
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok