výborný, výborne


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[B a súčasne výdych z úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: ide o situáciu, v ktorej človek niekoho, niečo obdivuje, prejavuje mu uznanie, poklonu.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok