Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
vŕtať

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[vŕta]/[vŕtať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

vŕtať
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok