trójsky kôň


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[trójsky kôň]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. drevený kôň obrovskej veľkosti, ktorého použili Gréci ako lesť pri dobývaní Tróje;
2. program, ktorý sa maskuje ako bežný a používateľ ho nainštaluje a vďaka nemu útočník môže ukradnúť údaje, nainštalovať viac škodlivých programov, upraviť súbory alebo monitorovať činnosť používateľa.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom od seba a palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok