terorizmus


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[terorizmus]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk zaradom
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok