svietiť (sa)


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[PŠ]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky so zakrivenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok