štrk


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[štrk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zakrivená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk zaradom
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok