Srbsko


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[srbsko]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
sploštená zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a prostredníkom pri sebe a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok