Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
softvér
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[softvér]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vybavenie počítača programovacím jazykom a programom (na rozdiel od technického vybavenia, hardvéru).
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

podložka, povrch

Fonetický variant

softvér
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok