Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
sipieť, syčať

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[sss]
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na hada.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a prostredníkom a palcom od seba
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý zvlnený pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok