Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
siedma trieda

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[siedma trieda]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia rúk v priestore v závislosti od komunikačnej situácie vo vzťahu k osobe (1. osoba, 2. osoba, 3. osoba).
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý zvlnený pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok