Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
sedem

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[sedem]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na čísla v roku.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

sedem
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok