presvedčiť, presvedčovať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[presvedčiť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: rozumovými dôvodmi priviesť k istému názoru: presvedčiť niekoho o správnosti, nevyhnutnosti niečoho; fakty ho presvedčili.
Pozícia ruky/rúk
oko, oči, obočie, obočia
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok