pozdraviť, pozdravovať (sa)


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. prejaviť úctu pozdravom: pozdravil ho kývnutím; priateľsky ho pozdravil;
2. (nadšene) privítať, uvítať: diváci pozdravili víťazné družstvo.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok