písať, napísať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[píše]/[písať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam: vzťahuje sa na písanie na papier, na stôl a pod.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
zubatý pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok