Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
päťdesiat

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[päťdesiat]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na čísla v roku.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok