Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
orientácia, orientovať sa
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[orientácia]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam orientovať sa: určovať, určiť svoju polohu (zemepisne, v cudzom prostredí a pod.): orientovať sa na mori (podľa kompasu), orientovať sa v hore, vie sa dobre orientovať.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

orientácia, orientovať sa
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok