o dvanástej hodine


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[o dvanástej]/[dvanásť]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok