Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
nie

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[nie]
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: intenzifikácia posunku.

Význam: vzťahuje sa na popretie nesprávnej výpovede - nie, nie je to tak; nie, nie je to pravda: Nie je to tak, že som ukradol peniaze.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

nie

Synonymum

nie
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok