marihuana, fajčiť marihuanu


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[marihuana]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na fajčenie marihuany.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok