Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
macocha

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[macocha]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: v rozprávke zlá nevlastná matka.
Pozícia ruky/rúk
nos
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok