luhať, klamať, cigániť


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[trejúci jazyk o vnútornú stranu tváre smerom von z úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
líce, líca
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok