krém


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[krém]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: polotuhý kozmetický prípravok na tvár: krém Nivea.
Pozícia ruky/rúk
líce, líca
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s mierne ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Fonetický variant
Synonymá


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok