Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[prípad]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: uvádza vetu podmienkovú s významom neistej alebo neuskutočnenej podmienky, ak by: keby ste súhlasili, prišli by sme; keby bol dával pozor, nebol by sa zranil.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Synonymá

keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
keby, keď, pokiaľ, ibaže (by)
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok