kamera


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[kamera]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Synonymá


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok