kamera, píla, pištoľ, vŕtačka


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor celého predmetu - predmet v tvare pištole (napríklad elektrický skrutkovač, kamera, pištoľ, pištoľa, priamočiara píla, vŕtačka, webkamera): vsunúť pištoľ do nádrže, štartovacia pištoľ, skúška pre výber hercov pred kamerou, bezdrôtové kamery na dom, vŕtať zub, vŕtať do dreva, skrutkovať elektrickým skrutkovačom zboku, píliť drevo priamočiarou pílou.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Vojtechovský, Roman. Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 119 s. ISBN 978-80-568-0520-6.


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok