hmotnosť, váha, vážiť


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - striedavý pohyb
Hovorený komponent
[váha]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam - vážiť: 1. zisťovať váhu, hmotnosť: vážiť tovar, balík, vážiť múku na vážkach; dobre, zle vážiť (v obchode);
2. mať istú váhu, hmotnosť: dieťa váži 15 kg, koľko váži ten kufor?
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok