hematóm, modrina, sinka


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[modrina]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia rúk v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.
Pozícia ruky/rúk
predlaktie
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným malíčkom a palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok