Hanušovce nad Topľou


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[hanušovce]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
oko, oči, obočie, obočia
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a prostredníkom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok