fyzický, telesný


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
odvodené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[fyzický]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: telesný: fyzická sila, práca.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom umiestneným medzi prostredníkom a ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok