Florencia


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[florencia]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
nos
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a prostredníkom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok